Velkommen til engelsk oversetter!

Engelsk oversetter Velkommen til engelsk oversetter!

På engelsk oversetter kan vi hjelpe deg med oversettelser fra norsk til engelsk og fra engelsk til norsk. Som en ekstra bonus har også oversetteren innebygget oversettelsesmuligheter til og fra til sammen 59 forskjellige språk. Du kan velge de språkene du vil oversette fra og til direkte i oversetteren, men utgangspunktet er fra norsk til engelsk.

Prøv også; Norsk Skole – Skole og fag for elever, lærere og foreldre! Stiler, tekster, oversettelser og mye mer til hjelp i fremmedspråk, nynorsk- og bokmål-faget og andre fag!

I menyen finner du to valg; du kan velge «engelsk oversetter» (som gir deg mulighetene beskrevet ovenfor) eller du kan velge «dokument oversetter».

  • Engelsk oversetter; Her kan du skrive inn tekst for oversettelse eller du kopiere og lime inn tekst for oversettelse. Merk deg også at du kan klikke på høyttaler-symbolet i oversetteren, da kan du få original tekst og oversatt tekst lest opp (husk å aktivere høyttaler).
  • Dokument oversetter; Her kan du få oversatt hele dokumenter du har liggende på din PC. Du må velge hvilken mappe og hvilket dokument oversetteren skal hente. Det oversatt dokumentet blir presentert på en ny web-side. På denne siden kan du kopiere teksten for deretter å lime dette inn i et nytt dokument, f.eks. i Word.

Engelsk oversetter kan brukes av alle, fra skoleelever og studenter til forretningsfolk eller de som bare skal ha hjelp til å skrive eller forstå en engelsk tekst. Det er likevel viktig å huske at automatiske oversettere må kontrolleres manuelt. Enkelte norske formuleringer kan bli helt feil på engelsk. En hovedregel er at teksten man ønsker oversatt må bestå av korte og enkelt oppbygde setninger, da blir resultatet best.
————————-

Share this:
email Velkommen til engelsk oversetter! su Velkommen til engelsk oversetter! digg Velkommen til engelsk oversetter! fb Velkommen til engelsk oversetter! twitter Velkommen til engelsk oversetter!